Galerija   

Zgodovina

Podjetje je bilo ustanovljeno oktobra 1998 kot s.p. in se je prvotno ukvarjalo s svetovanjem na gostinskem in turističnem področju na različnih lokacijah po Sloveniji. Zaradi nenehne širitve smo se v oktobru 2011 prestrukturirali v d.o.o.

Leta 2002  smo odprli  lokal »RIBCA«  na ljubljanskih tržnicah in takoj zaposlili kader, ki je že imel izkušnje pri delu z ribami. V letu 2004 smo odprli lokal  »PODMORNICA«, v letu 2013 pa še bar " MEDEA".
Od prvotnih 2 zaposlenih smo se razširili na sedanjih 10 zaposlenih,  po potrebi pa zaposlujemo tudi študente.

 Z vztrajnostjo in kvaliteto, ki jo zagotavljamo in z rastjo našega podjetja
poskušamo našim gostom z našo ponudbo vedno nuditi najboljše in najnovejše.